ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი.