პიროვნება და ინდივიდუალური განსხვავებები ფსიქოლოგიური განწყობისთვის.