სტატისტიკა, ბუღალტერია და ფინანსები


IFRS Foundation მოცემულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 1 დან 12 ჩათვლით.

წაიკითხე მეტი

ა.ხორავა, ნ.კვატაშიძე, ნ.სრესელი, ზ.გოგრიჭიანი.

წაიკითხე მეტი