ორისის სახელმძღვანელო


ორისის სახელმძღვანელო Chapter 1 პროგრამასთან მუშაობის სწრაფად დაწყების სახელმძღვანელო.pdf გადმოწერა


Chapter 2 ახალი ორგანიზაციის შექმნა.pdf გადმოწერა


Chapter 3 ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა.pdf გადმოწერა


Chapter 4 საოპერაციო და ანალიზური პერიოდი.pdf გადმოწერა


Chapter 5 საბუღალტრო გატარებები.pdf გადმოწერა


Chapter 6 კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები.pdf გადმოწერა


Chapter 7 პირველადი დოკუმენტები.pdf გადმოწერა


Chapter 8 პროექტები.pdf გადმოწერა


Chapter 9 ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა.pdf გადმოწერა


Chapter 10 ხელფასი.pdf გადმოწერა


Chapter 11 ვალუტა და საკურსო სხვაობა.pdf გადმოწერა


Chapter 12 სამეურნეო ოპერაციები.pdf გადმოწერა


Chapter 13 გამომავალი დოკუმენტების ფორმირება და აწყობა.pdf გადმოწერა


Chapter 14 პროგრამის მომხმარებლები და უფლებების გადანაწილება.pdf გადმოწერა


პროგრამის ინსტალაცია.pdf გადმოწერა