ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 20


ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი 20

2018_IAS_20.pdf გადმოწერა


სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული აღრიცხვა და სახელმწიფო დახმარების განმარტებითი შენიშვნები