რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში.