ინდივიდუალური განსხვავებები პიროვნება, უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები თავი 4