ბიოტექნოლოგია და მსენარეთა სელექცია აულიცო ბორემი,


Biotechnology and Plant Breeding.Aluízio Borém.Roberto Fritsche-Neto ბიოტექნოლოგია და მსენარეთა სელექცია აულიცო ბორემი, რობერტო ფრიშე ნეტო

Biotechnology and Plant Breeding.Aluízio Borém.Roberto Fritsche-Neto ბიოტექნოლოგია და მსენარეთა სელექცია აულიცო ბორემი, რობერტო ფრიშე ნეტო.pdf გადმოწერა