ნიადაგისა და წყლის მონიტორინგის სისტემების დაპროექტება და შეფასება