ნიადაგმცოდნეობა


ნიადაგმცოდნეობის პრაქტიკულ-ლაბორატორიული სახელმძღვანელო.

კ.მინდელი,ლ.გუნთაიშვილი, ნ.მაჭავარიანი,დ.კირვალიძე,ხ.მინდელი,ლ.გამსახურდია.

წაიკითხე მეტი