წყალსაცავებში ექსტრემალური პირობებით გამოწვეული ტალღების კვლევების მეთოდები.