საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პოტენციალი. ჰესების გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება.