მეთოდური მითითება გეომეტრიული ფიგურების აგებისათვის, კომპიუტერული პროგრამა autocad 2008-გამოყენებით.