მათემატიკა


მათემატიკის საფუძვლები.

დ.ნატროშვილი,გ.ბერიკელაშვილი,შ.ზაზაშვილი.

წაიკითხე მეტი