საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამართლებრივი გარემო.