კანონმდებლობა


სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №999

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №999

წაიკითხე მეტი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №30

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №30

წაიკითხე მეტი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №70

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №70

წაიკითხე მეტი

საქართველოს კანონი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ

საქართველოს კანონი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ

წაიკითხე მეტი