გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლები


გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლები მ.თევზაძე, ს.ცუცქირიძე

გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლები მ.თევზაძე, ს.ცუცქირიძე.doc გადმოწერა