ლაბორატორიის თემა 25; ფესვების ძირითადი და მეორადი ზრდის გამოკვლევა