ლაბორატოორიული სამუშაო მცენარეული უჯრედის ზრდის შესწავლა