ბიზნესი და მენეჯმენტი


საქმიანი ურთიერთობების კულტურა

ს.ხიზანიშვილი.ა.ყულიჯანაშვილი.ლ.წიქარიძე

წაიკითხე მეტი

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი.

ა.ოქროცვარიძე.მ.ვადაჭკორია.ლ.ოქროცვარიძე.

წაიკითხე მეტი

ბიზნეს კომუნიკაცია

გ.ჩაჩანიძე ქ.ნანობაშვილი

წაიკითხე მეტი