სასოფლო-სამეურნეო დაწესებულებები და ორგანიზაციები.