ორნამენტული ჰარმონიული მეცნიერებები, ოპერაციები და მენეჯმენტი