მცირე ბიზნესის მენეჯმენტი. იუსტინე გ. ლონენიკერი.კარლოს ვ. მური. ლელის ე. პალიჩი.